van der Aa Consultancy | Privacy Statement
15959
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15959,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,paspartu_enabled,paspartu_on_bottom_fixed,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

PRIVACY STATEMENT

Privacy Statement Van der Aa Consultancy

Van der Aa Consultancy, gevestigd aan De Kemphaan 20, 5271 LJ Sint Michielsgestel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens verantwoordelijke

Website: https://vanderaaconsultancy.nl
Correspondentieadres: De Kemphaan 20, 5271 LJ Sint Michielsgestel
Telefoonnummer: +31616856755
E-mailadres: karin@vanderaaconsultancy.nl

 

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Van der Aa Consultancy verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten.

Van der Aa Consultancy gebruikt naam, geslacht, geboortedatum en emailadres om online psychologisch onderzoek in te kunnen zetten; zij gebruikt naam, telefoonnummer en emailadres om contact op te kunnen nemen, afspraken te maken en een persoonlijke rapportage te versturen; zij gebruikt adres wanneer een afspraak plaatsvindt op het huisadres.

 

Grondslag van de verwerking
Van der Aa Consultancy moet het gebruik van persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen van de AVG. Zij kan alleen persoonsgegevens verwerken wanneer dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst.

 

Beveiliging persoonsgegevens
Van der Aa Consultancy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw gegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via karin@vanderaaconsultancy.nl.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens
Van der Aa Consultancy bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Na maximaal 2 jaar na afronding van de opdracht zal Van der Aa Consultancy de persoonsgegevens verwijderen dan wel geanonimiseerd opslaan.

 

De volgende (categorieën) van persoonsgegevens zullen verwijderd dan wel geanonimiseerd worden: naam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Van der Aa Consultancy deelt persoonsgegevens met een derde partij als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht. Met bedrijven die uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van der Aa Consultancy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verwerkersovereenkomsten zijn afgesloten met:

  • iScreen, psychologisch adviesbureau
  • Actv8 Networks, ICT-bedrijf
  • Addax Adviesgroep, administratieve en financiële dienstverlener

 

Privacyrechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door van der Aa Consultancy. Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u Van der Aa Consultancy verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Van der Aa Consultancy behandelt uw verzoek binnen 4 weken.

 

Van der Aa Consultancy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons