Coaching

Persoonlijke coaching gaat om het beste uit jezelf willen halen. Persoonlijke of professionele ontwikkeling staat centraal. Voor iedereen die open staat voor groei. Vanuit verlangen of noodzaak. Óp naar meer plezier en succes in je werk en leven.

Door coaching krijg je inzicht in jezelf en wat voor jou belangrijk is. Het doel is om persoonlijke talenten optimaal te benutten en belemmeringen op te heffen. Inzicht is daarvoor essentieel, vooral in onbewuste processen en overtuigingen die niet effectief zijn. Door vervolgens gecontroleerd uit de comfortzone te stappen, ontstaat groei.

Met het inzetten van coaching streef je naar het veranderen van gedrag. Daarvoor richten we ons op de achterliggende waarden en overtuigingen.
Allereerst wordt gewerkt aan het bewust worden van jouw waarden en vervolgens aan het veranderen van de overtuigingen die in de weg staan, de niet-effectieve (of niet-functionele) overtuigingen.

Met oefeningen en opdrachten wordt het uitproberen en toepassen in de praktijk gestimuleerd zodat jouw ontwikkelingen in de praktijk beslag krijgen. Het gaat er steeds om dat je voordeel ervaart bij je ‘nieuwe’ gedrag.

Ik heb het genoegen gehad om gedurende een paar maanden een coachtraject bij Karin te doorlopen. Dit was erg inspirerend: onze gesprekken hebben me doen groeien als persoon, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak.

Patricia- Accountmanager Natec

Groeien

Coaching werkt stimulerend, inspirerend en vitaliserend. Er ontstaat ruimte voor nieuwe inzichten. Je krijgt inzicht in je eigen identiteit, waarden, kwaliteiten, valkuilen, competenties, interesses, ambities en gedragingen.

Die inzichten leiden er toe dat er een verandering plaatsvindt in houding, gedrag en persoonlijke effectiviteit. Ik leer je uit te gaan van je eigen krachten en talenten.

Ik zet altijd psychologisch onderzoek in bij coaching. Ik maak hierbij gebruik van de online assessments van psychologisch adviesbureau iScreen (www.iscreen.nl). Ik ben opgeleid en gecertificeerd om hun -gevalideerde en genormeerde- testen en vragenlijsten te gebruiken.

Bij coaching komen persoonlijke thema’s aan de orde. Belangrijk is dat deze onderwerpen in een sfeer van veiligheid en respect kunnen worden besproken. De relatie tussen coach en coachee moet open en vertrouwelijk van karakter zijn, als noodzakelijke voorwaarde voor een goed resultaat.

Wilt u graag meer weten?