van der Aa Consultancy | Coaching
15449
page-template-default,page,page-id-15449,page-child,parent-pageid-15257,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,paspartu_on_bottom_fixed,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

COACHING / LOOPBAANBEGELEIDING

 

Zelfkennis is een basis voor persoonlijke groei en voor het maken van keuzes in het leven. Als persoonlijke groei een thema is, kan een individueel coachtraject gewenst zijn of uitkomst bieden. Het doel is om persoonlijke talenten optimaal te benutten en belemmeringen in het functioneren op te heffen. Coaching werkt stimulerend, inspirerend en vitaliserend. Er ontstaat ruimte voor nieuwe inzichten; die inzichten leiden er toe dat er een verandering plaatsvindt in houding en gedrag. We leren de coach-kandidaat uit te gaan van eigen krachten en talenten. En we streven ernaar de persoonlijke effectiviteit van de coach-kandidaat te verbeteren.

Coaching is dus een ontwikkelingsproces. Aan de hand van feedback op concrete praktijksituaties zal de coach-kandidaat meer inzicht verwerven om situaties vanuit verschillende invalshoeken te benaderen.

Het maken van keuzes in een loopbaan vereist inzicht in de eigen identiteit, waarden, talenten, valkuilen, competenties, interesses, ambities en gedragingen. Dit inzicht kan gebruikt worden voor het vinden van een passende baan. Wij bieden een loopbaanplan aan in combinatie met een intensieve persoonlijke begeleiding.

Hoe werkt het?

Intakegesprek

We starten met een intakegesprek. In dit gesprek staan heden, verleden en toekomst centraal (levensloopanamnese) en brengen we de actuele situatie in kaart. Ook bepalen we de persoonlijke doelstellingen van het coachtraject.

Online assessment

Om de coach kandidaat inzicht te geven in zijn of haar communicatiestijl en karakter maken we gebruik van (online) assessment. De resultaten worden gebruikt om bewustwording te creëren en dienen als hulpmiddel om talenten, kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden in beeld te brengen.

Coachgesprekken

In de gesprekken brengt de coach kandidaat cases in, en onderzoeken we samen of het vertoonde gedrag en communicatiestijl de meest effectieve is geweest. De coach kandidaat wordt in deze fase ‘tools’ aangereikt die minder ontwikkelde vaardigheden moeten helpen bevorderen.

Vertrouwelijk en persoonlijk

Bij coaching komen vaak persoonlijke thema’s aan de orde. Belangrijk is dat deze onderwerpen in een sfeer van veiligheid kunnen worden besproken. De relatie tussen coach en coach kandidaat is vertrouwelijk van karakter.

ASSESSMENTS

Gaat u een nieuwe medewerker aannemen op uw telefoon- en receptiepost? Of op uw klantenservice? Om te meten of de kandidaat die u op het oog heeft geschikt is voor de functie, zetten wij een praktijkgericht assessment in.

Vooronderzoek

 

We doen vooronderzoek om een helder beeld te krijgen van diverse praktijksituaties op de werkvloer. Hierbij gaan we op zoek naar kritische situaties: werksituaties die bepalend zijn voor succes of falen in de functie.

Assessment

 

  • Interview met gedragsgerichte vragen (STAR), gericht op de belangrijkste competenties
  • Simulatie-oefening(en): we bootsen praktijksituaties na en beoordelen hoe de kandidaat handelt
  • Indien gewenst maken we gebruik van (online) assessment: hiermee verkrijgen we inzicht in de communicatiestijl en het karakter van de kandidaat. De resultaten dienen als hulpmiddel om talenten, kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden in beeld te brengen.
Rapport

 

De kandidaat en u ontvangen een helder rapport met een advies: geschikt of niet geschikt.